• support oss studiebegeleiding
 • support oss huiswerkinstituut 2
 • support oss huiswerkinstituut 1
 • support oss bijles 2
 • support oss bijles 1

Support Studiebegeleiding

De Heuvel 11c
5341 CV Oss
T 0641897915
info@studiesupport.com

Facebook

schakelplusvierkantSchakelPlus

 Ouder- & jongerencoaching

 

 

 

We coachen jongeren die: 

 • grip op schoolse & sociale activiteiten kwijt zijn
 • zich onbegrepen voelen door ouders, school en omgeving
 • richtingloos cq doelloos door het leven gaan ( wat is de zin, wie ben ik, wie wil ik zijn, wat wil ik worden)
 • een laag zelfbeeld / faalangst / gebrek aan zelfvertrouwen hebben
 • makkelijker vrienden willen maken en houden
 • communicatieproblemen ondervinden ( niet of vijandig communiceren, niet begrepen worden, onrust creëren)
 • graag ondersteuning hebben bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis
 • met telefoon, game-verslaving worstelen    

We kijken samen naar de wensen, problemen en/of  veranderingen die je nastreeft. Hoe ga je daar nu mee om, en vooral wat zou je anders  willen. Om ermee aan de slag te gaan, kunnen we gebruik maken van verschillende werkwijzen; op zoek naar wat het best bij jou past en het snelst werkt.

Soms is het proces waar jongeren zich in bevinden, moeilijk te volgen, te begrijpen of te accepteren voor de ouder(s).

Hierdoor kan het contact, de communicatie en het wederzijds vertrouwen onder druk komen te staan. Ondanks de soms goede raad, advies, boosheid en liefde van de ouder(s).

Er zijn vele voorbeelden te noemen waardoor de relatie onder druk kan komen te staan, of wanneer ouder(s) zich zorgen maken en er alleen even niet meer uitkomen.

Dan kan het goed zijn om opnieuw te kijken naar de oorzaken en gevolgen, de opvoedstijl en kernkwaliteiten van zowel de ouder(s) als van hun kind en de onderlinge communicatie.

We betrekken je ouder(s) graag in dit coachingstraject om:

 • het contact met je kind te verbeteren
 • beter inzicht te krijgen in de achterliggende boodschap achter het gedrag van je kind
 • te ervaren hoe je de jongere het best ondersteunt; wat heeft hij/zij van jou nodig als ouder?
 • de kwaliteiten van je kind te (her)ontdekken
 • te merken tegen welke reactiepatronen je zelf als ouder aanloopt en hoe deze te veranderen.

 visie-supportteam-support

 

werkwijze-supportcontact-support

support-oss

schakelplus-oss

bijles-oss

groep8-oss

onderzoek-oss

MBO HBO

eindexamensupport-oss

Poos-oss